Bejan Ibolya

Adresă(e) Bucuresti, Calea Victoriei Nr 212, sect 1)
Telefon(oane) Mobil: 0740089290
Fax(uri)
E-mail(uri) Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Naţionalitate(-tăţi) maghiara

Data naşterii 20 .03.1959

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Director la Liceul Teoretic Ady Endre, București, sect.2

Experienţa profesională

Perioada 2005-prezent
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice postului de director in invatamantul preuniversitar
Numele şi adresa angajatorului ISMB, str. Icoanei,.nr. 19
Tipul activităţii sau sectorul de activitate educational

Educaţie şi formare

Perioada 2007-2008, 2010, 2011, 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite 1.Management educational, 2.Managementul resurselor umane, 3.Managementul calității,4.AEL
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare CCD Bolyai Nyari Akademia- Miercurea Ciuc, MINARDO, CMUS
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Curs de formare continua
• Calificarea / diploma obţinută
• Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
• Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă-maghiara

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleza
C1 B2 B2 B1 B1
Limba franceză C1 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Munca in echipa, subordonare, coordonare, organizare Responsabiltate şi obiectivitate în procesul de predare –evaluare
Bune abilităţi de comunicare dobândite în cadrul experienţei ca profesor, formator pentru adulţi şi coordonator proiecte şi structuri asociative
Spirit de echipă, capacitate de adaptare la schimbare şi de acceptare a provocărilor, bune abilitaţi de relaţionare interpersonala, dobândite în cadrul programelor de formare continuă şi experienţei profesionale

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe certificate de programare, planificare, coordonare şi evaluare
Capacitate de a lucra sub presiune, fără îndrumare şi de a respecta termene limită strânse ; gândire pozitivă orientata spre soluţii constructive; abordare „can do"; flexibilitate mare adaptată la cerinţele celor cu care intru în contact
Iniţiativă, capacitate de sinteză, analiză şi interpretare a unui volum mare de informaţii
Bun ochi pentru detalii, capacitate de concentrare la locul de munca in medii stresante
– toate dobândite prin formare şi experienţă profesională în diverse domenii

Competenţe şi aptitudini tehnice Foarte bună capacitate de învăţare continuă. Bune cunoştinţe în domeniul evaluării
Foarte bună cunoaştere a sistemului naţional şi european de formare continuă a adulţilor - dobândite prin educaţie şi experienţă în calitate de evaluator şi formator

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştinţe avansate de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™) şi a internetului
Bune cunoştinţe de folosire a aparaturii multi media pentru conferinţe si instruiri folosita ca si trainer

Competenţe şi aptitudini artistice Valorificare ambientală, decoraţiuni interioare, creativitate, dobândite pe parcursul activităţilor din toţi anii şcolari şi prin amenajare de săli de clasă, cabinete

Alte competenţe şi aptitudini Bun trainer şi mentor; abilităţi de coaching –dobândite în munca didactică şi în cea de conducător a unor structuri asociative şi formative.

Permis(e) de conducere Da, categoria B