Armeanu Ileana Ildikó

Str.Mitropolit Filaret nr.75,sector 4, București, cod postal 040503, România

Fix:+40 21 336 6205 +40 729 882 088,

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Scrieţi adresa paginii web personale

Yahoo Messenger ildikoarmeanu75 , Skype i.armeanu

Sexul Feminin | Data naşterii 01/01/1967

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Septembrie 1989 - Prezent
2012 – 2013

2010 - 2012

1990 - 2010

1989 -1990
Profesor de fizică
Liceul Teoretic „ Ady Endre" ,Bd.Ferdinand nr. 89, sector 2 , București, România
Tel : (+40) 21 250 192 - Fax : (+40) 21 - E-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www.liceuladyendre.ro
▪ Predarea disciplinei fizică clasele VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
▪ Dirigenţie
▪ Membru – „ Comisia pentru evaluarea și asigurarea calitătii "

Director adjunct / Profesor de fizică
Liceul Teoretic „ Ady Endre" ,Bd.Ferdinand nr. 89, sector 2 , București, România
Tel : (+40) 21 250 192 - Fax : (+40) 21 - E-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www. liceuladyendre.ro
▪ Director adjunct
▪ Predarea disciplinei fizică clasele VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
▪ Dirigenţie
▪ Membru – „ Comisia pentru evaluarea și asigurarea calitătii "

Profesor de fizică
Liceul Teoretic „ Ady Endre" ,Bd.Ferdinand nr. 89, sector 2 , București, România
Tel : (+40) 21 250 192 - Fax : (+40) 21 - E-mail : Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
http://www. liceuladyendre.ro
▪ Predarea disciplinei fizică clasele VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
▪ Dirigenţie
▪ Șef catedra " Ştiintele naturii "

Profesor de fizică
Liceul Teoretic Târgu Carbunesti, Gorj , România
▪ Predarea disciplinei fizică clasele IX, X, XI, XII
▪ Dirigenţie

Tipul sau sectorul de activitate Invătământ liceal și gimnazial

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Martie - mai 2013

29.03.2012 – 01.04.2012

Ianuarie – Martie 2012

Septembrie – 2011
21.10 – 5.11.2011

2007

1997-1999

1995-1996

1991-1992
1985-1989

ADEVERINTĂ de participare la cursul de formare continuă
„ Dezvoltare profesională continuă pe componenţa instruirii diferenţiate a elevilor''
Program de formare în cadrul proiectului „Formarea profesorilor de matematică și știinte în societatea cunoașterii '' ID 62534 , implementata de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor , în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului București , Siveco Romania SA și Tehne România.
▪ Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea profesională
▪ Particularităţi ale curriculumului naţional la disciplinele matematică, fizică,chimie și biologie
▪ Optimizarea curriculumului în vederea asigurării instruirii diferenţiate
▪ Organizarea învătării pentru elevii cu aptitudini înalte
▪ Strategii didactice eficiente de predare/ învătare în instruirea diferenţiata
▪ Conceptii moderne în evaluarea elevilor
CERTIFICAT DE PARTICIPARE – Atelier de lucru în cadrul proiectului "Calitate in Managementul Unitătii Şcolare " ( CMUS ) POSDRU / 85/1.1/S/63160
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
ADEVERINTĂ de participare la cursul de formare continuă
" Abilitarea pe curriculum la decizia scolii , la nivel interdisciplinar "
Program de formare în cadrul proiectului „Formarea profesorilor de matematică și știinte în societatea cunoașterii '' ID 62534 , implementata de Inspectoratul Şcolar Judetean Bihor,în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului București , Siveco România SA și Tehne România.
▪ Contextul actual al educaţiei
▪ Interdisciplinaritate
▪ Curriculum la decizia școlii ca parte a intrgului curriculum
▪ Utilizarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea curriculară
▪ Prezentarea CDŞ-ului '' Matematică și știinte în societatea cunoașterii ''
Sustinerea de alpicatii de e-Şcoala - MECTS
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de perfecţionare profesională în domeniul managementului unităţilor școlare din învătământul preuniversitar din cadrul proiectului "Calitate in Managementul Unităţii Şcolare " ( CMUS ) POSDRU / 85/1.1/S/63160
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Beneficiar Inspectoratul Şcolar Judetean Prahova.
Curs furnizat de Agentia Româna de Asigurare a Calităţii în Învătâmăntul Preuniversitar (ARACIP)
▪ Managementul calităţii dezvoltării instituţionale
▪ Managementul de proiect , ciclul de viată al proiectului
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a cursului de implementarea AEL în practica educaţională
Gradul didactic I.
Fizică
Universitatea din București / Facultatea de Fizică
Nivelul în clasificarea naţională - Profesor grad I.
Gradul didactic II.
Fizică
Universitatea din București / Facultatea de Fizică
Nivelul în clasificarea naţională - Profesor grad II.
Definitivat
Fizică
Universitatea din București / Facultatea de Fizică
Nivelul în clasificarea naţională - Definitivarea in invatamant
Diplomă de licență in fizică
Fizică
Universitatea din București / Facultatea de Fizică
Nivelul în clasificarea naţională - Licență

COMPETENΤE PERSONALE de

Limba(i) maternă(e) Maghiară / romănă

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
Limba engleză C1/2 B1/2 C1/2 C1/2 B1/2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe organizaţionale/manageriale

Competenţe informatice

Alte competenţe
Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Proiecte

Conferinţe
Seminarii

Referinţe Mentionaţi publicaţiile, prezentările, proiectele, conferinţele, seminarele, distincţiile, afilierile şi referinţele pe care le consideraţi relevante. Ştergeţi câmpurile irelevante din coloana stângă.
Exemplu de publicaţie:
▪ Cum să întocmeşti un CV de succes?, New Associated Publishers, London, 2002.
Exemplu de proiect:
▪ Biblioteca publică din Devon. Arhitect principal responsabil cu design-ul, producaţia şi supervizarea construcţiei (2008-2012).

▪ Bune abiliţăti de comunicare dobândite prin : activitatea la catedră , participarea la cursuri si conferinţe , studiu individual , vorbitor invitat la seminarii și conferinţe naţionale și internaţionale

▪ Excelente abilitaţi de interacţiune cu copii dobândite prin activitatea la catedră

▪ Leadership ( in prezent conduc o organizaţie de peste 500 persoane)

▪ Bune competenţe organizaţionale dobândite prin organizarea de seminarii și conferinţe de dezvoltare personală

▪ O buna stapânire a programelor Microsoft Office™ (procesor de text,calcul tabelar,software pentru prezentări) și a softurilor educaţionale.

▪ Bune cunostinte de editare foto și film , dobăndite ca fotograf amator

▪ Categoria B

▪ Armeanu,I.; Varga,I.I., About the Structure of Ambivalent Groups, Italian Journal of Pure and Applied Mathematics, Nr.9, 2001
▪ " THE FIVE – COLOR – LAND –Over the Rainbow to Europe " - Proiect Multilateral Comenius 2011- 2013
▪ Vorbitor invitat la conferinte cu tematica de comunicare , leadership și dezvoltare personală
▪ Octombrie 2000 - Olomouc (Cehia) si Praga
▪ noiembrie 2004 - Braila
▪ iunie 2005 Constanta, iulie 2005 Bucuresti, septembrie 2005 Bucuresti
▪ martie 2006 Athena , Heraklion (Creta ) , sepembrie 2006 Bucuesti
▪ martie 2007 Athena , aprilie 2007 Braila
▪ mai 2008 Bucuresti ,
▪ martie 2009 Bucuresti ,
▪ iunie 2013 Salonic , septembrie 2013 Athena

▪ Prof. univ.dr.Adrian Costescu