dr. Csire Gábor

Biokémikus, a Bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum címzetes kémia- és biológiatanára, (fakultatív tantárgya a mitológia és az asztronómia).

l964. április 21-én született Kolozsváron. Iskoláit Bukareste kezdte.

Középfokú képzés:
Bukaresti magyar tannyelvű 5-ös számú Matematika-Fizika Líceum (1970-1982), itt érettségizett 1982-ben (l89.410 sz. érettségi diploma). Ezzel párhuzamosan a 3-as számú Zeneiskola növendéke, zongora szakon (1970-74). Katonai kötelességének 1982-83 között tett eleget egyetemistaként.

Felsőfokú képzés:
A Bukaresti Műegyetem (Institutul Politehnic Bucureşti) Vegyészmérnöki Karán (Facultatea de Tehnologie Chimică) biokémia szakot végzett. A licenciátusi vizsgát 1988-ban tette le (Diploma de Licenţă Nr. 204/ 1.VIII.l988). Államvizsgadolgozata: Biosinteza enzimelor pectolictice microbiene şi determinarea activităţii lor prin metode cromogene (Pektolítikus enzimek baktériumos bioszintézise és aktivitásuk meghatározása kromogén módszerekkel). Tudományos irányítók: dr. Horst Schell és dr. Elena Enache.

Posztgraduális képzés:
1. Pszichológia és Pedagógia tanfolyam a Bukaresti Zeneakadémia keretei között; írányító: dr. A. Popescu-Mihăieşti egyetemi tanár (Adeverinţa Nr. 1123/ 2 iunie l993).
2. Nemzetközi Nyári Szabadegyetem, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület szervezésében (Kiskunhalas, 1991; 1992).
3. Adria-Duna Környezettudományi Szabadegyetem (Mátrafüred, l993).
4. Bolyai Nyári Akadémia, (Szováta, 1993).
5. A Bukaresti Goethe Intézet német nyelvtanfolyamai (1991-1997). Nyelvismeretét 2 diploma hitele-síti: Zentralprüfung Deutsch als Fremdsprache (1992.06.12) és Zeugnis Zentrale Mittelstufenprüfung (1995.06.25).
6. Tanügyi véglegesítő vizsga (Examenul de Definitivare în învăţământ), a Bukaresti Egyetem keretei között (Adeverinţa Nr. 10450/ septembrie l994).
7. Doktorandus kémia-fizika szakon 1994-2001 között. Tudományos irányító: dr. doc. V. E. Sahini egyetemi tanár, akadémikus (Comunicarea Secretariatului Univ. Bucureşti Nr. 4100/ 18.04.l994).
8. Glycoscience, Glycobiologie et Glycotehnologie szakosítást nyert a Francia Külügyminisztérium és a Francia Tanügyi Minisztérium által szervezett tanfolyamon (Iaşi, 1995 július).
9. A tudományok doktora címet nyerte el a Bukaresti Egyetem (Universitatea Bucureşti) kémia karán; megvédés: 2001 július 16; konfirmálás: 2002.január 17. Disszertációja: Contribuţii la modelarea fizico-chimică a acţiunii iodului asupra proteinelor (Hozzájárulás a jód fehérjékre gyakorolt hatásának kémiai-fizikai modellezéséhez). Tud.irányító: dr. doc. acad. V. E. Sahini egy. tanár.
10. Tanügyi I. fokozati vizsga (Examenul de gradul I. în învăţământ), 2002.
11. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, 2002.

Munkahelyek:
1. l988. január-július: a Bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum (aakor 33-as) helyettesítő tanára
2. 1988 októbere és 1989 decembere között a Brassó megyei Fogarasi Vegyi Kombinát (Combinatul Chimic Făgăraş) alkalmazottja (biokémikusi beosztásban).
3. l990 óta a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum tanára, címzetes tanár.
4. l993-2001 között óraadó tanár és tud. mnkatárs Bukaresti Egyetem Kémia Karán, 1993-98 a Szervetlen Kémia Tanszéken, 1993-2001 a Kémia-Fizika Tanszéken.
Kötetek, közlemények, előadások

Könyvek társszerzője
Csillagregék (Csire Gabriellával). Publistar Könyvkiadó, Bukarest, l995.
9 bolygó meg 1 Nap (Csire Gabriellával). Publistar Kk., Bukarest, l996.
Bambuszka (Csire Gabriellával). Publistar Kk., Bukarest, l997.
Legendele constelaţiilor (Csillagregék - román fordítás), Allfa Kk., Bukarest, 2001.
Csillagregék (második, bővített kiadás). Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2007.

Tankönyvek szaklektora, könyvek szerkesztője
Kémia - tankönyv a VII. osztály számára (szerzők: S.Fătu, F.Stroe, C.Stroe), Corint Könyvkiadó, l999.
Biológia - tankönyv a VII. osztály számára (sz: Z.Partin, L.Logofătu, C.T.Niculescu),Corint Kk., l999.
Kémia - tankönyv a VIII. osztály számára (sz: S.Fătu, F.Stroe, C.Stroe), Corint Kk., 2000.
Kiskertemben - 30 népdal-feldolgozás énekkarra (szerző: Csire József), Publistar Kiadó, 2003.
Görög regevilág. Istenek (szerző: Csire Gabriella), Égisz Kiadó, Bukarest, 2004.
Alkonyi fény - 25 műdal hangszerkísérettel (szerző: Csire József), Égisz Kiadó, 2004.
Görög regevilág. Héroszok (szerző: Csire Gabriella), Égisz Kiadó, Bukarest, 2005.
Szavak Háza – A varázsló kosara (szerző: Csire Gabriella, Csire József), Égisz Kiadó, 2007.

Tudományos közlemények
Studiul interacţiei fosfogliceratkinazei (PGK) cu ATP şi 3-fosfogliceratul de sodiu (3-PGA). G. Csire, J.Yon, M. Riţko, L.Jitariu, L.Bârlă, V.E.Sahini. A VII-a conferinţă de chimie-fizică, 21-23 sept. 1994, Buc.
Studiul spectrofotometric al asocierii albuminei denaturate termic cu acidul iopanoic. L.Jitariu, L.Bârlă, G. Csire, Crista Popa, V.E.Sahini. A VII-a conferinţă de chimie-fizică, 21-23 septembrie 1994, Bucureşti.
Asocierea albuminei cu unele substanţe fiziologic active. L.Bârlă, L.Jitariu, G. Csire, D.Gătej, V.E.Sahini. A VII-a conferinţă de chimie-fizică, 21-23 septembrie 1994, Bucureşti.
Studiul spectrofotometric al asocierii acidului iopanoic cu albumina (naturală şi denaturată). V.E.Sahini, G. Csire, L.Jitariu, L.Bârlă, C.Popa, R.Vintilă. Conf. de chimie şi inginerie chimică, 20-21 oct.1995, Buc.
Studiul fizico-chimic al denaturării termice a albuminei serice. V. E. Sahini, Smaranda Suciu, Gabriela Ioniţă, G. Csire, Liliana Bârlă, C. Diaconu. Conf. de chimie şi iginerie chimică, ediţia X, 16-18 oct.1997, Bucureşti (lipseşte)
Studiul iteracţiunilor unor substanţe fiziologic active cu biomolecule. V. Sahini, L. Bârlă, Gabriela Ioniţă, Smaranda Suciu. Sesiunea ştiinţifică a Academiei Tehnice Militare, 13-14 nov. 1997, Bucureşti. (lipseşte)
Interferometrical study of albumin interaction with alkali halides in solution. V.E.Sahini, M.Tripşa, L.Bârlă, G. Csire, Ana-Maria Teodorescu. A IX-a conferinţă de chimie-fizică, 23-25 septembrie 1998, Galaţi.
Influence of inorganic salts on albumin electronic spectra and refractive indices. V.E.Sahini, L.Bârlă, G. Csire, Alina Târşoagă, Daniela Dogaru. A X-a conferinţă de chimie-fizică, 26-29 septembrie 2000, Iaşi.
Influence of inorganic salts on albumin electronic spectra and refrctive indices. V.E.Sahini, L.Bârlă, G. Csire, Alina Tîrşoagă, Daniela Dogaru. Revue Roumain de Chimie, 2001, nr. pag. 8. (numai ultima corectură)
Kinetic study of the pH influence on BSA thermal denaturation. V.E.Sahini, G. Csire, Cristina Popa-Ţilimpea, Alina Tîrşoagă. Analele Universităţii Bucureşti, 2002, XI, vol.1., pag. 127.

Tudománynépszerűsítő cikkek

Csíkszeredai Régizene Fesztiválról, Művelődés, 1980, augusztus-szeptember.
Biokémiai alapfogalamak. Ifjúmunkás, l989.03.18. (hiányzik)
AIDS és ellenszere. Ifjúmunkás, l989.04.01.
Mi is a génsebészet? Ifjúmunkás, l989.04.08. (hiányzik)
A genetika központi dogmája. Ifjúmunkás, l989.06.17.
Domináns gének. Ifjúmunkás, l989.06.24.
Recesszív gének. Ifjúmunkás, l989.07.01.
X-kapcsolt gének és a genetikai tanácsadás. Ifjúmunkás, l989.07.15.
Gerontológia: idő és öregedés. Ifjúmunkás, l990.06.29.
A kisbolygók. Cimbora, 1991. október. (hiányzik)
Felhőszépe - a KOS (Csire Gabriellával). Népújság, l996.03.28.
A holdsarlós bika - a BIKA (Csire Gabriellával). Népújság, l996.04.25.
A testvérpár - az IKREK (Csire Gabriellával). Népújság, l996.06.01. (hiányzik)

Kisbolygó-keresztelő. Közoktatás, l993. október, p.11.
Egy csillag halála. Közoktatás, l995. január, p.10.
A biokémia egyik kulcskérdése, a glikoprotein. Közoktatás, 1996. január, p.10.
Újdonság: az archaikus baktérium. Közoktatás, l996. november, p.10.
A fenyegető ózonlyuk. Közoktatás, l997. február, p.10.
Az emberi szervezet és a jód. Közoktatás, 2001. január, p.12.
Naptárunk és a szökőév, Közoktatás, 2004. május, p.11.
Mit kell tudni a Nobel-díjról?, Közoktatás, 2005. május, p.14-15.
Magyar származású Nobel-díjasok, Közoktatás, 2005. július, p.14-15.
Abel-díj, Közoktatás, 2006. március, p.10-11.
Ki is volt Abel?, Közoktatás, 2006. március, p.14-15.
Kreatív diákok a nagyközönség előtt, Közoktatás, 2006. április, p.9-10.
Bolyai-díj (Mit is tanulmányozna ma Bolyai?), Közoktatás, 2007. február, p.14-15.

Legend of the Sun-God - Legenda zeului Soare, Insight, 2004, primavara, p.26-28. [Soarele]
Perseus Constellation - Constelaţia Perseus, Insight, 2004, vara, p.76-78. [Perseus, Andromeda, Cassiopeiea, Cetus]
The Flower of Adonis - Floarea lui Adonis, Insight, 2004/2005, iarna, p.48-50. [Venus]
The Ethernal Twins - Gemenii nemuritori, Insight, 2005, toamna, p.46-48. [Gemini]
The Story of Handsome Orion - Povestea frumosului Orion, Insight, 2005, iarna, p.48-50. [Orion, Canis minor, Lepus]
Dionysus and the Immortals - Dionysos şi nemuritoarele, Insight, 2006, primavara, p.32-24. [Virgo, Canis Maior, Hyadele]
The Slyness of the God Child Vicleniile pruncului zeesc Hermes, Insight, 2006, vara, p.32-24. [Mercur]
Orpheus & Eurydice, Insight, 2006, toamna, p.30-32. [Lyra]
The Legend of Ganimede - Legenda lui Ganimede, Insight, 2006/2007, iarna, p.40-42. [Aquarius]
Europe and the Bull from the Sky - Europa şi Taurul ceresc, Insight, 2006/2007, iarna, p.30-32. [Taurus]
A semmiből egy új, más világot teremtettem (Bolyai Jánosról), Erdélyi toll, 2010. 1. szám.

Előadások és TV-szereplések

A jód fiziológiai hatása, 1999. május 13. Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
Magyar származású Nobel-díjasok, 2005. március 30. Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
A bukaresti magyar nyelvű oktatás helyzete és perspektívái (a kerekasztal beszélgetés vezetője Dr. Czihó Miron), 2005. október 12. Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
Kreatív diákok bemutatkozása, 2006. március 22. Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság

Interjú Csire Gáborral doktori disszertációja megvédése alkalmával. Kérdez: Gáspárik Attila, 2001. július 18, (9 h), ismétlés: 2001. augusztus 22, (9 h). TVR2
Csire Gábor - életműportré, 2002. március 2, (17 h 50). MTV
Biokémia - klónozás (interjú). Kérdez: Gödri Ildikó, 2002. február 27, (9 h). TVR2
Iskolaügyek az év kezdetén (interjú). Kérdez: Gödri Ildikó, 2002. április 16, (9 h). TVR2
A Mikulásról (interjú). Kérdez: Koós Anna, 2003. december 4, (15 h). TVR2
A szökőévről (interjú). Kérdez: Koós Anna, 2004. február ... , (15 h). csütörtök TVR2
Interjú Csire Gáborral, Kérdez: Forró László, 2011. január 1, (15 h). Bukaresti Rádió

Körinterjú (Csire Gábor – ballagás). Kérdez: B. Nagy Veronika, 2001.06. .., ism: 2001.07 .... Duna-TV
Körinterjú (Csire Gábor – biokémia)., Kérdez: Gáspárik Attila, 2001. szeptember 26, (9 h). TVR2
Körinterjú (Csire Gábor – "lógás"). Kérdez: Koós Anna, 2003. február 17, (16 h). TVR1
Körinterjú (Csire Gábor – tanügyi problémák). Kérdez: Koós Anna, 2003.06.2, ism: 2003.07.3. Duna-TV
Körinterjú (Csire Gábor – a budapesti vendégiskola látogatása Bukarestben). Kérdez: Koós Anna, 2003. június 2, (18-19 h); ismétlés: TVR2, 2005. május 5, (15 h 30). Duna-TV
Körinterjú (Csire Gábor – a bukaresti csángó tanulókról). Kérdez: Koós Anna, 2006. február 2, (15 h 30); ismétlés: TVR2, 2005. május 5, (15 h 30); ismétlés: TVR1, 2006. február 28, (15 h). TVR2
Közreműködés az Ady Endre Elméleti Líceum diákjait irányító tanárként a TVR1 Zene zóna könnyűzene rovatában: 2003. december 9, (16 h); 2003. december 30, (16 h); 2004. január 9, (16 h); 2004. február 17, (16 h); 2004. július 13, (15 h 30); 2004. augusztus 10, (15 h 30); 2004. november 30, (15 h 30); 2005. január 4, (15 h 30); 2005. március 7, (15 h 30); 2005. április 4, (15 h 30); 2005. augusztus 15, (15 h 30).

Sajtóvisszhang

* * * A Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője: 1991-1993, Kriterion, Bk., 1995, p.160, 169, 170.
* * * Könyvajánlatok az év végén, Romániai Magyar Szó, 1995. december 28.
* * * Diákok könyvtárába, Népújság, 1996. január 20-26.
* * * Könyvajánlat, Népújság, 1996. január 20-26.
Györfi Jenő: Csillagnéző kalauz, Romániai Magyar Szó, 1996. január 30.
Barabás István: Lapszemle (A biokémia egyik kulcskérdése: a glikoprotein), A Hét, 1996. február 2.
* * * Rendhagyó kiadvány, Közoktatás, 1996. február.
* * * Csillagregék, Népújság, 1996. február 29.
Barabás István lapszemle: Csire Gabriella és Csire Gábor könyve: A Csillagregék, A Hét, 1996. március 1.
Marton Lili: Csillagregék – Csire Gabriella és Csire Gábor könyve, Szabadság, 1996. június 24.
Szonda Szabolcs: Gyors egymásutánban, Romániai Magyar Szó, 1996. április 11.
Barabás István lapszemle: Csire Gabriella és Csire Gábor: Csillagregék, A Hét, 1996. május 24.
Éltes Enikő: 9 bolygó meg 1 Nap, Romániai Magyar Szó, 1996. június 19.
Marton Lili: 9 bolygó meg 1 Nap – Csire Gabriella és Csire Gábor könyve, Szabadság, 1996. június 24.
Simon Attila: Csillagok, bolygók, mitológia, Könyves Ház, 1996. október 3.
Darvas Enikő: Vándorló gyerekrajzok, Romániai Magyar Szó, 1996. november 13.
Pásztai András: Bambuszka – avagy az állatok dícsérete, Bihari Napló, 1997. június 20-22.
Marton Lili: Bambuszka, Szabadság, 1997. augusztus 16.
* * * Bambuszka – Mese és biológia, Közoktatás, 1997. szeptember.
* * * BPMT – műsor májusra, Romániai Magyar Szó, 1999. aprilis 29.
Öllerer Ágnes: Körkép az Ady Endre Líceum életéből, Bukaresti Magyar Közlöny, 2001. május.
* * * Lapszemle (Az emberi szervezet és a jód), A Hét, 2001. február 8.
* * * Erdélyi magyar neveléstudomány, Közoktatás, 2002. szeptember, p. 15.
Barabás István: Iskolánk Bukarestben, Hargita Népe, 2005. december 3.
* * * (Fedőlap), Bukaresti Magyar Közlöny, 2005. november.
* * * Ha február, akkor farsang (Avram Laura, Bányai Béla), Bukaresti Magyar Közlöny, 2006. február.
Máté Csaba: Márciusi viszapillantó, Bukaresti Magyar Közlöny, 2006. március.

Munkásságát ismertető lexikonok

Romániai magyar KI KICSODA (címszó), Scripta Kiadó, Nagyvárad, 1997.
Erdélyi magyar KI KICSODA (címszó), Scripta Kiadó, Nagyvárad, 2000.
Magyar és nemzetközi KI KICSODA (Csire Gabriella címszó alatt), Greger-Biográf, Bp., 1999.
Biográf KI KICSODA (Csire Gabriella címszó alatt) Enciklopédia, Bp., 2002.
Erdélyi magyar KI KICSODA (címszó), RMDS-Scripta Kiadó, Nagyvárad, 2010.