Nagy Gabriella

Informaţii personale

Adresă(e)
Telefon(oane) 021. 2520192 Mobil: 0745-275-622
Fax(uri) 021. 2521123
E-mail(uri)
Cetăţenie Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
română
Naţionalitate maghiară
Data naşterii
Sex 31. 01. 1983
feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale Liceul Teoretic Ady Endre, Bucureşti

10.02.2014 - prezent

profesor de istorie şi religie romano-catolică

Responsabilităţi legate de funcţia de profesor de istorie, cultură civică şi religie romano-catolică

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

01.09.2013 - 09.02.2014
Profesor titular de istorie la Liceul de Artă Oradea – Şcoala Gimnazilă Gaspar Andras Biharia

2008-2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (denumire din 2010)
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (CNCEIP)
Direcţia Evaluare şi Examene
Consilier asistent

Responsabilităţi legate de activitatea Serviciului de Evaluare şi Examene pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale
Asigurarea şi coordonarea ştiinţifică şi profesională a evaluării de proces pentru învăţământul preuniversitar, inclusiv elaborarea probelor de examen/concurs/olimpiade / evaluări naţionale şi internaţionale la disciplina religie, istorie şi coordonarea celor de limba maternă.
Elaborarea, împreună cu direcţiile specializate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar
Elaborarea, în vederea informării publice, de rapoarte privind rezultatele înregistrate la examenele şi evaluările naţionale şi internaţionale ale olimpiadelor şi concursurilor, evidenţiind oportunitatea adoptării de către ministrul educaţiei cercetării, tineretului şi inovării a unor decizii cu privire la factorii care permit îmbunătăţirea performanţelor şcolare
Organizarea unui sistem de evidenţă a rezultatelor examenelor naţionale, olimpiadelor şi concursurilor pentru elevi, precum şi a rezultatelor şcolare înregistrate la finalul unor cicluri de învăţământ/curriculare, în funcţie de profilurile de formare, în vederea cercetării dinamicii acestora.
Acordare de sprijin tehnic şi de specialitate în realizarea unor acţiuni de evaluare întreprinse de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de către instituţii subordonate acestuia - inspectorate şcolare, unităţi de învăţământ
Elaborarea şi realizarea unor programe de proiectare de teste standardizate pentru disciplinele religie, istorie (Istoria minorităţilor naţionale) şi coordonarea celor de limbile materne, în funcţie de nivelurile educaţionale sau de ciclurile curriculare
Responsabilităţi legate de activitatea Serviciului Manuale şi Curriculum
Realizarea sistemului de evidenţă a planurilor cadru, a programelor şcolare şi a celor de examen
Participarea la pregătirea persoanelor implicate în implementarea curriculumului naţional, în organizarea şi în desfăşurarea examenelor/ evaluărilor naţionale, a concursurilor şi a olimpiadelor naţionale şi internaţionale, în aplicarea măsurilor din domeniul selecţiei şi promovării tinerilor capabili de performanţă, la pregătirea membrilor grupurilor de lucru ale CNCEÎP, precum şi la monitorizarea acţiunilor specifice tuturor acestor activităţi, în funcţie de specializare, precum şi în funcţie de proiectele aprobate în care a fost nominalizat de către direcţiunea instituţiei să participe
Asigurarea implementării şi menţinerii, în interesul public, a unui sistem de calitate pentru curriculum, proiecte aflate în coordonarea CNCEIP, pentru învăţământul preuniversitar.

Prerioada
Funcţia sau postul ocupat 2005-2008
Profesor de religie romano-catolică
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor de religie romano-catolică, diriginte, şef de catedră "Om şi societate"
Numele şi adresa angajatorului Liceul Teologic Romano-Catolic, Cluj Napoca, str. M. Kogâlniceanu nr. 2
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Alte activităţi şi responsabilităţi

2006-2008 – Diriginta clasei a IX-a al Liceului Teologic Romano-Catolic
2006-2008 – Membră în Comisia de elaborare a subiectelor pentru bacalaureat la disciplina religia romano-catolică/Catehism şi Studiul Vechiului şi Noului Testament
2007 – Examen de definitivat în învăţământ, obţinut la religie romano-catolică
2006-2009 – şef de catedră la aria curriculară Om şi societate la Liceului Teologic Romano-Catolic sin Cluj-Napoca, respectiv la Liceul Teoretic Ady Endre din Bucureşti
2007- coautor al manualului de religie romano-catolică pentru clasa a XI-a cu titlul Hitünk alpjai, Editura Studium, Cluj Napoca
2008 - Membră în Comisia Centrală a olimpiadei de religie cu gen ecumenic, organizat la Târgu Secuiesc de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna
2009 - vicepreşedintele Comisiei Centrale a olimpiadei de religie, organizat la Bistriţa de către Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării împreună cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud
2011 – traducerea manualului pentru clasa a VIII-a de Istoria Românilor (Cuvânt înainte, Fişe technice respectiv primele partru capitole).

Educaţie şi formare
1997 – 2001 – Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János", Satu Mare, specializarea biologie-chimie
2001 – 2005 – Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, cursuri de zi, licenţiat în Teologie Romano-catolică şi în Istorie, specializarea Teologie romano-catolică şi Istorie
2005 – 2006 – Bridge Language School Heltai, Cluj-Napoca, cursuri de limba engleză (elementary 3)
2005 – 2006 – Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, masterat, cursuri de zi, specializarea Teologie patristică
2006 – Liceul Teologic Romano – Catolic, Cluj-Napoca, cursuri AEL
2006 – 2007 Activitatea de formare continuă organizată de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, Centrul Metodic Gál Kelemen Cluj, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj, Programa Movelex, Tema: Învăţare prin înţelegere cu ajutorul calculatorului
2006 – 2007 – Activitatea de formare continuă organizată de Casa Corpului Didactic Cluj „Consiliere şi orientare"
2007 – Activitatea de formare continuă organizată de Casa Corpilui Didactic Cluj în parteneriat cu Asociaţia Economiştilor Maghiari din România, Tema: Metodologia formării competenţei antreprenoriale
2007 – Academia de Vară Bolyai, secţiunea profesorii de religie
2008 - Academia de Vară Bolyai, secţiunea profesorii de religie
2008-2011 – Proiect POSDRU „Competenţe cheie T.I.C. în curriculumul şcolar"
2009 – Program Internaţional OECD PISA (Programme for International Student Assessment) – traducerea itemilor respectiv corectarea itemilor semiobiectivi şi subiectivi
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) maghiară
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză C1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent C1 Utilizator independent
Limba germană B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, dobândite lucrânc ca membră în Comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de bacalaureat.
Abilitate de comunicare şi relaţionare, capacitate empatică deosebită, cultivată prin profesia de cadru didactic.
Activitate didactică interactivă.
Predare cu adresabilitate crescută indiferent de nivelul de pregătire al auditorului (cultivată prin profesie şi traininguri)
Abilităţi de intervenţie în criză: în grupuri și în familie (dobândite prin training şi experienţă profesională cu grup de elevi)

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Organizarea reculegerilor spirituale
- Organizarea olimpiadelor de religie romano-catolică (nivel judeţean şi naţional)
- Traducerea subiectelor pentru examenele naţionale
- Capacitate de analiză și organizare

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - Windows xp, pachetul complet office, ststistica asistată pe calculator
- 2006 – Liceul Teologic Romano-Catolică, Cluj Napoca, cursuri AEL
- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, Execel, Power Point
Competenţe şi aptitudini artistice Pian, orgă, chitară
Vocal (membră a corului Bisericii Sfântul Mihai din Cluj Napoca)
Alte competenţe şi aptitudini Rezolvarea problemelor: abilitatea de a investiga, analiza si rezolva problemele; dezvoltarea abilitatilor analitice si de diagnosticare
Aptitudini interpersonale: capacitatea de a motive si incuraja intr-un mod armonios echipa din care fac parte, fie in calitate de coechipier, fie in calitate de lider
Calitati: perseverenta, puterea de a invata repede lucruri noi si a ma adapta cu usutinta la situatii noi; sociablilitate, spirit de echipa si capabilitate de a lucra in conditii de stres; Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
Anexe Categoria B, din 2004

Cristian Mirescu, director CNEE, tel: 0727733301
Schuller Hajnal, director Liceul Teologic Romano-Catolic din Cluj Napoca, tel: 0741082257.

Copii de pe studii.