Cronica privind organizarea şedinţelor de IGIENĂ MENTALĂ

Joi, 13 martie 2014 s-au desfăşurat la Liceul Teoretic Ady Endre din capitală 2 şedinte de discuţii despre metode actuale de învăţare susţinute de d-na psiholog SZABÓ GYÖNGYVÉR, specialist din Budapesta in domeniul igienei mentale. Şedintele s-au ţinut la clasele VII-VIII. in afara orelor de curs.

În pauza de 1 oră dintre şedinţe, d-na psiholog a avut o discuţie individuală cu elevul Barta Zsolt din clasa a X-a la cererea directorului BENCZE MIHÁLY, pentru a monitoriza modul de integrare în clasă.

Luni, 5 mai, în continuarea procesului început, s-au ţinut întruniri cu clasele IX, respectiv X. Discuţiile au avut caracter de „încheiere" a annlui şcolar psihologic, în care s-au ivit şi alte probleme curente.

Vineri, pe 9 mai 2014, d-na psiholog s-a întâlnit cu clasele XI, respestiv XII, în vederea aprofundării discuţiilor despre orintarea profesională şi personală, în faţa căreia se află elevii.

 

 

Hozzászólások